امتحان میان ترم درس فارسی عمومی استاد زارعی در روز سه شنبه مورخ 11/09/1393 ساعت 11 برگزار  

میگردد% 

 

آموزش دانشگاه پیام نور واحد بندرخمیر

+ نوشته شده در  سه شنبه چهارم آذر 1393ساعت 13:5  توسط متین  | 

امتحان میان ترم دروس اصول حسابداری 1 و 2 استاد دوانی در روز دوشنبه مورخ 10/09/1393 ساعت 30/14 برگزار می گردد% 

 

آموزش دانشگاه پیام نور واحد بندرخمیر

+ نوشته شده در  سه شنبه چهارم آذر 1393ساعت 12:34  توسط متین  | 

امتحان میان ترم درس حسابرسی 1 استاد نصرتی در روز شنبه مورخ 15/09/1393  ساعت 16برگزار می گردد% 

آموزش دانشگاه پیام نور واحد بندرخمیر

+ نوشته شده در  سه شنبه چهارم آذر 1393ساعت 12:23  توسط متین  | 

تاریخ امتحان ميان ترم دروس استاد زارعی به شرح ذیل می باشد %

1-           متون نظم معاصرروز سه شنبه                             مورخ 4/9/1393

2-           متون نظم و نثر اندلس               روز سه شنبه                              مورخ 4/9/1393

3-           متون نظم جاهلی                        روز سه شنبه                              مورخ 4/9/1393

4-           عروض و قافیه                            روز چهار شنبه                           مورخ 5/9/1393

5-           متون نظم دوره عباسی                روز چهار شنبه                           مورخ 12/9/1393

6-           نقد ادبی                                      روز چهار شنبه                           مورخ 12/9/1393

7-           متون تفسیری                              روز سه شنبه                              مورخ 18/9/1393

آموزش دانشگاه پيام نور واحد بندرخمير

+ نوشته شده در  دوشنبه سوم آذر 1393ساعت 12:20  توسط متین  | 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و هفتم آبان 1393ساعت 11:40  توسط متین  | 

امتحان ميان ترم درس اختلالات یادگیری  از فصل 1 الی 5 استاد نعمتی در روز دوشنبه مورخ 03/09/93 ساعت 11 برگزار می گردد%

آموزش دانشگاه پيام نور واحد بندرخمير

+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و ششم آبان 1393ساعت 13:50  توسط متین  | 

تاريخ امتحان عملي تربيت بدني 1  بشرح ذيل مي باشد:

            روز سه شنبه مورخ 93/08/27 ساعت 30/13

مکان: سالن تربیت بدنی

آموزش دانشگاه پيام نور واحد بندرخمير

+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و ششم آبان 1393ساعت 13:48  توسط متین  | 

کلاس درس مقدمات برنامه ریزی آموزشی و درسی استاد دانش در روزهای دوشنبه ساعت 12 تشکیل می گردد%

آموزش دانشگاه پيام نور واحد بندرخمير

+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و ششم آبان 1393ساعت 11:14  توسط متین  | 

کلاس درس آزمایشگاه میکروبیولوژی عمومی و شیمی آلی به شرح ذیل می باشد% 

1-  آزمایشگاه میکروبیولوژی عمومی روز شنبه  مورخه 08/09/1393ساعت 8 الی 12  

2- آزمایشگاه شیمی آلی روز یکشنبه مورخه 09/09/ 1393 ساعت30/14 

 

مکان: دانشگاه پیام نور مرکز بندرعباس 

 

آموزش دانشگاه پیام نور واحد بندرخمیر

+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و ششم آبان 1393ساعت 9:34  توسط متین  | 

کلاس درس آزمایشگاه شیمی عمومی  به شرح ذیل می باشد% 

1-   روز یکشنبه  مورخه 09/09/1393ساعت    8 الی 12 صبح  

2-  روز چهارشنبه مورخه 12/09/ 1393 ساعت  8 الی 12 صبج 

مکان: دانشگاه پیام نور مرکز بندرعباس 

 

آموزش دانشگاه پیام نور واحد بندرخمیر

+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و ششم آبان 1393ساعت 9:31  توسط متین  | 

 امتحان ميان ترم درس اصول و برنامه ریزی آموزشی   استاد رئیسی پور در روز دوشنبه مورخ 17/09/93 ساعت 30/9 برگزار می گردد%

آموزش دانشگاه پيام نور واحد بندرخمير

+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و ششم آبان 1393ساعت 8:59  توسط متین  | 

امتحان ميان ترم درس فراگرد تنظیم و کنترل بودجه  از فصل 1 الی 3 استاد حسینعلی زاده در روز یکشنبه مورخ 02/09/93 ساعت 30/10 برگزار می گردد%

آموزش دانشگاه پيام نور واحد بندرخمير

+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و ششم آبان 1393ساعت 8:56  توسط متین  | 

امتحان ميان ترم درس بودجه ریزی در ایران( مسائل و چالشها)  از فصل 1 الی 6 استاد حسینعلی زاده در روز یکشنبه مورخ 02/09/93 ساعت 10 برگزار می گردد%

آموزش دانشگاه پيام نور واحد بندرخمير

+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و ششم آبان 1393ساعت 8:55  توسط متین  | 

امتحان ميان ترم درس مبانی و تنظیم بودجه  از فصل 1 الی 6 استاد حسینعلی زاده در روز یکشنبه مورخ 02/09/93 ساعت 10 برگزار می گردد%

آموزش دانشگاه پيام نور واحد بندرخمير

+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و ششم آبان 1393ساعت 8:52  توسط متین  | 

روژه ی دانشجویان ذیل با آقای محمودی می باشد:

فرزانه آغال. زینب درخواه. سیما میر حسنی. فرخ لقا بازماندگان. ناهید جلیله. مریم دیال. فتحیه حاجی پور. عاطفه خوش لقب. حلیمه کاشانی. مریم یگانه. کیانوش ارزن. رقیه جمازی. یوسف سلیمانی نیا. اسماء طاهری پور.

زمان تشکیل کلاسها: چهارشنبه ها ساعت 12- 10

آموزش دانشگاه پيام نور واحد بندرخمير

+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و پنجم آبان 1393ساعت 10:22  توسط متین  | 

پروژه ی دانشجویان ذیل با آقای پاسلاری می باشد:

1-                  عثمان آژیده

2-                  زهرا امیانی

3-                  مریم عبدالله پور

4-                  زینب عرفانی

آموزش دانشگاه پيام نور واحد بندرخمير

+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و پنجم آبان 1393ساعت 10:18  توسط متین  | 

کلاس استاد فهرستی در روز چهارشنبه مورخ 21/08/1393 برگزار نمی گردد و جایگزین آن در روز چهارشنبه مورخ 28/08/1393 تشکیل می شود% 

 

 

آموزش دانشگاه پیام نور واحد بندرخمیر

+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و یکم آبان 1393ساعت 12:38  توسط متین  | 

کلاس درس آزمایشگاه فیزیولوژی جانوری در روز یکشنبه مورخه 25/8/93 ساعت 8  الی 12صبح و کلاس درس آزمایشگاه فیزیولوژی گیاهی در روز چهارشنبه مورخ 28/8/93 ساعت 8  الی 12صبح و کلاس درس آزمایشگاه سلولی و ملکولی در روز شنبه مورخ 1/9/1393 ساعت 30/10 الی 14 در دانشگاه پیام نور مرکز بندرعباس برگزار می گردد%

آموزش دانشگاه پيام نور واحد بندرخمير

+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و یکم آبان 1393ساعت 12:26  توسط متین  | 

کلاس استاد جعفری در روز سه شنبه مورخ 20/08/1393 تشکیل نمی گردد% 

 

 

آموزش دانشگاه پیام نور واحد بندرخمیر

+ نوشته شده در  سه شنبه بیستم آبان 1393ساعت 8:20  توسط متین  | 

کلاس استاد جابری در روز دوشنبه مورخه 19/08/1393 برگزار نمی گردد% 

 

آموزش دانشگاه پیام نور واحد بندرخمیر

+ نوشته شده در  دوشنبه نوزدهم آبان 1393ساعت 12:41  توسط متین  | 

تاریخ کلاس دروس کار تخقیقی 1 و2 و پزشکی قانونی استاد امیری به شرح ذیل می باشد% 

1- کار تحقیقی 1 و2 روز دوشنبه مورخه 03/09/1393  ساعت 30/8

2- پزشکی قانونی روز دوشنبه  مورخه 03/09/1393ساعت 11 

 

 

آموزش دانشگاه پیام نور واحد بندرخمیر

+ نوشته شده در  دوشنبه نوزدهم آبان 1393ساعت 8:36  توسط متین  | 

امتحان میان ترم درس روانشناسی عمومی استاد کریم نیا در روز یکشنبه مورخه 18/08/1393 برگزار می گردد% 

فصول امتحان 1 و 3 و 4 

 

آموزش دانشگاه پیام نور واحد بندرخمیر

+ نوشته شده در  شنبه هفدهم آبان 1393ساعت 15:32  توسط متین  | 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  چهارشنبه هفتم آبان 1393ساعت 16:4  توسط متین  | 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  چهارشنبه هفتم آبان 1393ساعت 15:50  توسط متین  | 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  چهارشنبه هفتم آبان 1393ساعت 15:30  توسط متین  | 

کلاس های کلیه دروس روز چهارشنبه مورخ 14/08/1393 برگزار نمی گردد٪
+ نوشته شده در  چهارشنبه هفتم آبان 1393ساعت 14:44  توسط متین  | 

کلاس اساتید محمد علی و محمد حسین کریمی پور در روز چهارشنبه مورخ 07/08/1393 برگزار نمی گردد%
+ نوشته شده در  چهارشنبه هفتم آبان 1393ساعت 11:48  توسط متین  | 

کلاس درس مبانی جامعه شناسی مفاهیم اساسی ۱ استاد مهرابی در روزهای سه شنبه ساعت ۸ برگزار می گردد٪
+ نوشته شده در  سه شنبه ششم آبان 1393ساعت 9:50  توسط متین  | 

کلاس درس آمار استنباطی استاد یوسف محمودی در روزهای چهارشنبه لغو و به جای آن در روزهای شنبه ساعت 8 برگزار می گردد%

 

آموزش دانشگاه پیام نور بندرخمیر

+ نوشته شده در  سه شنبه ششم آبان 1393ساعت 8:15  توسط متین  | 

دانشگاه پیام نور جهت نیمسال دوم بدون آزمون دانشجو می پذیرد. جهت اطلاع از رشته های موجود و ثبت نام از روز شنبه مورخه ۱۰/۰۸/۱۳۹۳ لغایت ۱۷/۰۸/۱۳۹۳ به سایت سازمان سنجش مراجعه نمایید٪

آموزش دانشگاه پیام نور بندرخمیر

+ نوشته شده در  دوشنبه پنجم آبان 1393ساعت 13:31  توسط متین  |