X
تبلیغات
وبلاگ دانشگاه پیام نور واحد بندرخمیر
کلاس دروس حقوق بین الملل عمومی ۱ استاد علوی در روزهای یکشنبه ساعت ۱۵ الی ۳۰/۱۶ و درس حقوق سازمانهای بین المللی استاد علوی در روزهای یکشنبه ساعت ۳۰/۱۶ الی ۱۸ برگزار می گردد٪

آموزش دانشگاه پیام نور واحد بندرخمیر

+ نوشته شده در  چهارشنبه سوم اردیبهشت 1393ساعت 13:10  توسط متین | 
امتحان میان ترم دروس استاد جابری به شرح ذیل می باشد٪

۱- مدیریت مالی ۱      ساعت ۳۰/۱۴   مورخه ۱۵/۰۲/۱۳۹۳

۲- مدیریت مالی ۲     ساعت ۳۰/۱۵    مورخه ۱۵/۰۲/۱۳۹۳

 

آموزش دانشگاه پیام نور واحد بندرخمیر

+ نوشته شده در  سه شنبه دوم اردیبهشت 1393ساعت 14:42  توسط متین | 
کلاس استاد کاظم اف و مهرابی و شوری و حاتم در روز شنبه مورخ ۶/۲/۹۳ برگزار نمی گردد٪

آموزش دانشگاه پیام نور واحد بندرخمیر

+ نوشته شده در  دوشنبه یکم اردیبهشت 1393ساعت 13:32  توسط متین | 

امتحان میان ترم استاد ملاحی به شرح ذیل می باشد٪

روز یکشنبه مورخ ۷/۲/۹۳ مکتبهای ادبی- نقد ادبی- متون دوره جاهلی

روز دوشنبه مورخ ۸/۲/۹۳ صرف ۲- علوم بلاغی ۱- تاریخ ادبیات دوره عباسی ۲

 

آموزش دانشگاه پیام نور واحد بندرخمیر

+ نوشته شده در  دوشنبه یکم اردیبهشت 1393ساعت 13:15  توسط متین | 

كلاس استاد محمودی یوسف در این هفته از 30فروردین لغایت 3 اردیبهشت ماه تشکیل نمی گردد%

 

آموزش دانشگاه پيام نور واحد بندرخمير

+ نوشته شده در  شنبه سی ام فروردین 1393ساعت 8:8  توسط متین | 

کلاس درس آزمایشگاه شیمی عمومی 2 در روز یکشنبه مورخه 31/1/93 ساعت 9 صبح و روز سه شنبه مورخ 2/2/93 ساعت 30/17  . کلاس درس آزمایشگاه بیوشیمی در روز پنج شنبه مورخ 4/2/93 ساعت 9 صبح در دانشگاه پیام نور مرکز بندرعباس برگزار می گردد%

آموزش دانشگاه پيام نور واحد بندرخمير

+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و هفتم فروردین 1393ساعت 13:50  توسط متین | 

 کلاس درس استاد هادی علی نیا به شرح ذیل می باشد%

1-            روانشناسی رشد 1 روزهای سه شنبه ساعت 11-30/9

2-            روان سنجی روزهای سه شنبه 30/12- 11

آموزش دانشگاه پيام نور واحد بندرخمير

+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و هفتم فروردین 1393ساعت 11:49  توسط متین | 
 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و هفتم فروردین 1393ساعت 9:55  توسط متین | 

كلاس كار تحقيقي 1 و 2 ( استاد اميري) در روز یک شنبه مورخ 24/01/92 ساعت 12 برگزار مي گردد٪

 

 

آموزش دانشگاه پيام نور واحد بندرخمير

+ نوشته شده در  دوشنبه هجدهم فروردین 1393ساعت 9:55  توسط متین | 
کلاس استاد عقیلی در روز شنبه مورخ ۲۳/۰۱/۱۳۹۳ برگزار نمی گردد٪

آموزش دانشگاه پیام نور واحد بندرخمیر

+ نوشته شده در  شنبه شانزدهم فروردین 1393ساعت 13:44  توسط متین | 

کلاس استاد مهرابی به شرح ذیل می باشد%

ساعت

شنبه

یکشنبه

سه شنبه

30/9- 8

کاربرد کامپیوتر در علوم اجتماعی

جامعه شناسی مفاهیم اساسی 1

روش تحقیق عملی و نظری

11- 30/9

مبانی جمعیت شناسی

روشهای مقدماتی تحلیل جمعیت

تکنیک های خاص تحقیق

30/12-11

کاربرد جمعیت شناسی

جامعه شناسی صنعتی

جامعه شناسی روستایی

15-30/13

کار تحقیقی

کار تحقیقی

جامعه شناسی شهری

 

آموزش دانشگاه پيام نور واحد بندرخمير

+ نوشته شده در  شنبه شانزدهم فروردین 1393ساعت 11:22  توسط متین | 
امتحان میان ترم استاد هادی علی نیا به شرح ذیل می باشد:

۱- روانشناسی اجتماعی   مورح ۹/۲/۱۳۹۳                 ساعت ۸ الی ۹

۲- پویایی گروه                مورخ ۹/۲/۱۳۹۳                 ساعت ۹ الی ۱۰     

۳- روانشناسی عمومی    مورخ ۹/۲/۱۳۹۳                  ساعت ۱۰ الی ۱۱

آموزش دانشگاه پیام نور واحد بندرخمیر

+ نوشته شده در  سه شنبه بیستم اسفند 1392ساعت 12:14  توسط متین | 
کلاس استاد رحمانی در روز سه شنبه مورخ ۲۰/۱۲/۹۲ تشکیل نمی گردد٪

آموزش دانشگاه پیام نور واحد بندرخمیر

+ نوشته شده در  سه شنبه بیستم اسفند 1392ساعت 9:26  توسط متین | 

كلاس درس استاد حاتم به شرح ذیل می باشد%

شنبه 30/9- 8 کنترل پروژه                                      شنبه 30/12- 11 مبانی سازمان و مدیریت

دوشنبه 30/13- 30/12 مبانی روش تحقیق              چهارشنبه 30/9- 8 تحقیق در عملیات

چهارشنبه  11- 30/9  کنترل کیفیت                          چهارشنبه 30/13- 30/12 تعمیرات نگهداری

کلیه کلاسها در کلاس 7 می باشد%

 

آموزش دانشگاه پيام نور واحد بندرخمير

+ نوشته شده در  چهارشنبه سی ام بهمن 1392ساعت 9:3  توسط متین | 

كلاس درس مبانی علم اقتصاد استاد مالکیان در روزهاي چهارشنبه  ساعت 30/16 لغایت 18 برگزار مي شود%

تعداد کلاسها 3 جلسه میباشد.

آموزش دانشگاه پيام نور واحد بندرخمير

+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و نهم بهمن 1392ساعت 12:53  توسط متین | 

 کلاس دروس استاد کاظم اف به شرح ذیل می باشد:

اصول حسابداری 3          روزهای شنبه ساعت 11-30/9

حسابداری صنعتی            روزهای شنبه ساعت 30/12- 11

آموزش دانشگاه پيام نور واحد بندرخمير

+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و هشتم بهمن 1392ساعت 11:2  توسط متین | 

ادامه مطلب
+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و یکم بهمن 1392ساعت 13:34  توسط متین | 

ادامه مطلب
+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و یکم بهمن 1392ساعت 11:11  توسط متین | 

ادامه مطلب
+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و یکم بهمن 1392ساعت 11:10  توسط متین | 

ادامه مطلب
+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و یکم بهمن 1392ساعت 11:9  توسط متین | 

ادامه مطلب
+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و یکم بهمن 1392ساعت 11:8  توسط متین | 

ادامه مطلب
+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و یکم بهمن 1392ساعت 11:6  توسط متین | 

ادامه مطلب
+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و یکم بهمن 1392ساعت 11:4  توسط متین | 

ادامه مطلب
+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و یکم بهمن 1392ساعت 11:3  توسط متین | 

ادامه مطلب
+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و یکم بهمن 1392ساعت 11:2  توسط متین | 

ادامه مطلب
+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و یکم بهمن 1392ساعت 11:1  توسط متین | 

ادامه مطلب
+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و یکم بهمن 1392ساعت 10:59  توسط متین | 

ادامه مطلب
+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و یکم بهمن 1392ساعت 10:55  توسط متین | 
 

1378292474_20130904_151533_1.jpg

جناب آقای دکتر حمزه ای استاد عزیز و گرانقدر و ریاست سابق دانشگاه پیام نور واحد بندرخمیر

انتخاب شایسته حضرتعالی به سمت ریاست دانشگاه پیام نور استان هرمزگان موجب خرسندی ریاست و کارکنان و دانشجویان این واحد گردیده و از درگاه خداوند متعال توفیق خدمت در سمت جدید را خواهانیم و آرزوی موفقیت برای شما را داریم.

ریاست و کارکنان و دانشجویان دانشگاه پیام نور واحد بندرخمیر

+ نوشته شده در  یکشنبه نوزدهم آبان 1392ساعت 13:45  توسط متین | 

مراحل ثبت نام:

از تاریخ ۳۰/۰۶/۱۳۹۲ لغایت ۰۵/۰۷/۱۳۹۲ ثبت نام اینترنتی و بازگذاری مدارک در سیستم جامع گلستان... از طریق شماره داوطلبی و شماره ملی ـ نحوه ورود درصفحه اول سیستم گلستان توضیح داده شده است.

تذکر۱:پذیرفته شدگان عزیز توجه داشته باشند که اطلاعات خواسته شده را بصورت صحیح وارد نمایند.

تذکر ۲: پذیرفته شدگان عزیز توجه داشته باشند که در هنگام ثبت نام اصل مدارک نیز به همراه داشته باشند.

تذکر ۳: پذیرفته شدگان بایستی فرم درخواست ثبت نام را از مسئولین ثبت نام تحویل گرفته و تکمیل نمایند و به همراه مدارک خواسته شده تحویل نمایند.

مدارک مورد نیاز چهت ثبت نام اینترنتی و  بازگذاری در سیستم جامع گلستان:

۱- مدرک دوره پیش دانشگاهی( کپی جهت درج در پرونده) ...در صورت داشتن گواهی موقت اصل آن نیز بایستی تحویل داده شود.

۲- مدرک دوره متوسطه( کپی جهت درج در پرونده)...در صورت داشتن گواهی موقت اصل آن نیز بایستی تحویل داده شود.

۳- کارنامه دوره پیش دانشگاهی(  اصل و کپی جهت درج در پرونده)

۴- کارنامه دوره متوسطه(  اصل و کپی جهت درج در پرونده)

۵- کارنامه دوره پیش دانشگاهی(  اصل و کپی جهت درج در پرونده)

۶- تاییدیه تحصیلی دوره پیش دانشگاهی ( با همراه داشتن کپی مدرک دوره پیش دانشگاهی به اداره پست مراجعه نمایید)

۷- تاییدیه تحصیلی دوره متوسطه( با همراه داشتن کپی مدرک دوره متوسطه به اداره پست مراجعه نمایید)

۸- عکس (جهت درج در پرونده ۸ قطعه)

۹- شناسنامه صفحه اول و سوم ( کپی تمام صفحان جهت درج در پرونده)

۱۰- کارت ملی پشت و رو( کپی پشت و رو)

۱۱- کارت پایان خدمت یا معافیت و یا تعیین وضعیت استفاده از معافیت تحصیلی جهت پذیرفته شدگان برادر

۱۲- گواهی اشتغال بکار کارمندان دولت

۱۳- رسید ثبت نام اینترنتی

بعد از انجام ثبت نام اینترنتی با در دست داشتن مدارک فوق و رسید ثبت نام اینترنتی... به دانشگاه مراجعه نمایید. جهت راهنمایی انتخاب واحد بعد از تشکیل و تکمیل پرونده به آموزش مراجعه نمایند.

محل تشکیل پرونده: دبیرخانه و بایگانی دانشگاه پیام نور

آموزش دانشگاه پیام نور واحد بندرخمیر

+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و پنجم شهریور 1392ساعت 9:14  توسط متین |